Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen met geldige reden de overeenkomst te herroepen. Wanneer blijkt dat een product gebreken vertoont nadat het product uit de verzendverpakking is gehaald. Heeft u recht tot herroeping. Bij producten die vallen onder de categorie “likeur” heeft geen recht op herroeping wanneer u één van de flessen heeft geopend.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@tukkerschnaps.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,49 zullen bedragen.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Tukker Schnaps, Egelantier 5, info@tukkerschnaps.nlIk/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende goederen herroept/herroepen:

 

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 

Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is